Producție

Surse de energie pentru producție neîncetată

 

Energia electrică este elementul de bază al dezvoltării în orice industrie. Tehnologiile avansate de care dispune, în prezent, societatea și progresele tehnice făcute în toate domeniile de activitate sunt datorate accesului nelimitat la această resursă indispensabilă umanității.

Însă, pentru că știm ce anume presupune un proces de fabricație – proiectând și fabricând toate produsele pe care le oferim – putem spune că nu suntem străini de niciuna dintre provocările ce pot fi întâlnite în sectorul producției. Iar electroalimentarea neîntreruptă a liniilor de producție, a echipamentelor folosite fără încetare în operațiunile tehnologice și a sistemelor necesare pentru asigurarea fluxului continuu de lucru este absolut vitală în orice sector industrial.

 Energen oferă grupuri electrogene diesel sau gaz și surse neîntreruptibile de curent UPS concepute să asigure funcționarea continuă a utilajelor și a tuturor celorlalți consumatori de energie electrică folosiți, astfel încât să nu fie necesară întreruperea activității echipei și a procesului de producție. 

Astfel, în cazul unei defecțiuni care afectează electroalimentarea liniilor tehnologice, sistemul de alimentare de siguranță cu generatoare diesel de la Energen va fi pregătit să preia activitatea de alimentare cu energie electrică, în timp ce sistemul de alimentare continuă de tip UPS se va asigura că acest lucru are loc în mod automat, fără să existe vreun timp mort în alimentarea cu energie electrică a echipamentelor din incintă.